Historik

Texas Hold’ems exakta ursprung är inte känt men enligt legenden så uppstod de Texas Hold’em regler som vi använder idag i Robstown, Texas någon gång i början av 1900-talet. Berättelsen förtäljer att korten inte räckte till vanlig femkortspoker en sen natt på en överfull saloon varpå reglerna uppfanns för att få kortleken att räcka till alla som ville spela. Spelet, som ursprungligen gick under namnet Holdem, sägs ha nått Dallas, Texas 1925 och därefter ha introducerats i Las Vegas av pokerspelare från Texas.

Texas Hold’em växte kraftigt i popularitet under 1970-talet på grund av den världskända pokerturneringen World Series of Poker. Denna turnering har organiserats årligen på Horseshoe Hotel & Casino i Las Vegas sedan 1970 och Texas Holdem har varit standardspelet sedan första början. I takt med att nätpokerns popularitet expanderade som en supernova under början av 2000-talet så kom Texas Hold’em att befästa positionen som världens ledande pokerspel såväl bland amatörer som proffs och såväl privat som på kasinon och självfallet på nätet.

Översikt

I Texas Hold’em använder man en standardkortlek med 52 kort och 2-10 spelare kan deltaga. Ett fullt bord har 9-10 spelare. En hand inleds med att två spelare placerade på “dealerns” vänstra sida betalar två förutbestämda insatser, nämligen “small blind (SB)” och “big blind (BB)”. Namnen på dessa insatser avser också spelarna som betalar dem. SB är normalt hälften av BB. Dessa två förutbestämda insatser resulterar i att pengar byter ägare i varje hand, även om alla spelare lägger sig. Det ger helt enkelt spelare incitament att spela sina händer. BB är normalt dubbelt så stor som SB. När de förutbestämda insatserna betalats så tilldelas varje spelare två kort, så kallade pocket-kort. Dessa kort delas ut med baksidan uppåt så att man bara kan se sina egna kort och ingen annans. Därefter börjar den första insatsrundan.

Turordningen går medurs från “dealern” som är utmärkt med D-knappen på bordet. “Dealern” är alltid den som agerar sist. En insats placeras genom att flytta avsedda marker, så kallade “chips”, eller pengar från sin hög in mot mitten av bordet. Eftersom SB och BB redan har betalats så kommer turen först till spelaren efter BB i turordningen. Den minimala insatsen är BB. Den sammanlagda mängd som spelarna satsar under en hand kallas potten.

Det finns fyra insatsrundor i Texas Hold’em och vi kommer att gå igenom var och en i tur och ordning. Det är väl att bemärka bara i den första insatssrundan som SB och BB betalas. De två spelarna som betalar de förutbestämda insatserna i den första insatsrundan agerar som vanliga spelare i de övriga tre insatsrundorna om de väljer att stanna kvar i handen. När en hand är över så flyttas D-knappen ett steg medurs runt bordet vilket resulterar i att även SB och BB flyttar ett steg medurs.

Texas Holdem cheat sheet

Första insatsrundan: Före floppen

SB och BB har betalats och varje spelare har blivit tilldelad sina två pocket-kort. Först ut att agera är spelaren efter BB. Följande handlingar kan utföras:

Syna (Call): Matcha den föregående insatsen och på så sätt stanna kvar i handen. För den första spelaren som agerar i den första insatsrundan så är det BB som måste matchas. Att syna är alltid ett alternativ så länge man har marker, även om man har för lite marker för att matcha den föregående insatsen. Alla insatser som överstiger ens egen hamnar då i en sidopott.

Höja (Raise): Höja insatsen ovanför den föregående. Den totala mängden som satsas vid höjning, beloppet man höjer till, utgörs av beloppet som krävs för att syna + beloppet man höjer med. När man höjer anger man alltid beloppet man höjer till.

Lägga sig (Fold): Ge upp handen och spara sina pengar till nästa hand. Korten placeras med baksidan uppåt på bordet och flyttas till “skräphögen”.

När alla vanliga spelare har agerat kommer turen till SB. Han måste antingen syna eller höja för att stanna kvar i handen. Hans valmöjligheter är identiska med de föregående spelarnas valmöjligheter. Skillnaden är att han redan har en partiell insats i potten.

Slutligen kommer turen att agera till BB. BB har samma val som övriga spelare med ett tillägg. Detta fjärde val tillkommer när ingen har höjt hans ursprungliga förutbestämda insats men minst en har synat den. BB ges då valet att “höja” eller “checka”. Om han väljer att checka så avslutas första insatsrundan och handen går vidare till andra insatsrundan.

Den första insatsrundan fortsätter tills alla spelare har antingen synat eller lagt sig. Om alla spelare lägger sig efter att en insats har placerats så tar handen slut och den satsande spelaren vinner potten. Om alla spelare som inte lagt sig synar en insats så går handen vidare till nästa insatsrunda, så till vida att insatsen inte är den ursprungliga BB i vilket fall dennes “val” att höja tillkommer.

Andra insatsrundan: Floppen

Den andra insatsrundan börjar efter att “dealern” placerat tre kort från leken med framsidan uppåt i mitten av bordet. Dessa tre kort kallas kollektivt “floppen”. Genom att kombinera korten på bordet med korten i handen så får varje spelare nu en komplett hand bestående av fem kort. Allmänna kort som delas av alla spelare kallas för “community cards”.

Först ut att agera är spelaren närmast efter “dealern” i turordningen. Följande handlingar kan utföras:

Checka (Check): Skicka vidare turen till nästa spelare medan man stannar kvar i handen. Detta val är bara tillgängligt innan rundans första insats har placerats.

Satsa (Bet): Placera insatsrundans första insats.

Lägga sig:

Syna: Detta val är bara tillgängligt efter att rundans första insats placerats.

Höja: Detta val är bara tillgängligt efter att rundans första insats placerats.

Den andra insatsrundan fortsätter tills alla spelare har antingen checkat, synat eller lagt sig. Om alla checkar går handen vidare till nästa insatsrunda. Om en spelare gör en insats eller höjning som alla efterföljande spelare lägger sig inför så tar handen slut och den satsande spelaren vinner potten. Om alla spelare som inte lagts sig synar en insats så går handen vidare till nästa insatsrunda.

Tredje insatsrundan: Turn

Den tredje insatsrundan börjar efter att “dealern” placerat ett fjärde kort från leken med framsidan uppåt i mitten av bordet. Detta kort kallas för “turn”. En hand består bara av fem kort men varje spelare har nu sex kort att forma den bästa femkortshanden från. Den bästa handen kan antingen vara:

1. Båda pocket-korten och tre av de allmänna korten (community cards).
2. Ett av pocket-korten och alla fyra allmänna kort (community cards).

Handlingarna som kan utföras är samma som i den andra insatsrundan. Den tredje insatsrundan fortsätter tills alla spelare har antingen checkat, synat eller lagt sig. Om alla checkar går handen vidare till nästa insatsrunda. Om en spelare gör en insats eller höjning som alla efterföljande spelare lägger sig inför så tar handen slut och den satsande spelaren vinner potten. Om alla spelare som inte lagts sig synar en insats så går handen vidare till nästa insatsrunda.

Fjärde insatsrundan: River

Den fjärde insatsrundan börjar efter att “dealern” placerat ett femte kort från leken med framsidan uppåt i mitten av bordet. Detta kort kallas för “river”. Varje spelare har nu sju kort att forma den bästa femkortshanden från. Den bästa handen kan antingen vara:

1. Båda pocket-korten och tre av de allmänna korten (community cards).
2. Ett av pocket-korten och fyra av de allmänna korten (community cards).
3. Alla fem allmänna kort (community cards).

Handlingarna som kan utföras är samma som i den andra och trejde insatsrundan. Den fjärde insatsrundan fortsätter tills alla spelare har antingen checkat, synat eller lagt sig. Om alla checkar går handen vidare till “showdown”. Om en spelare gör en insats eller höjning som alla efterföljande spelare lägger sig inför så tar handen slut och den satsande spelaren vinner potten. Om alla spelare som inte lagts sig synar en insats så går handen vidare till “showdown”.

Handens slut: Showdown

Den spelare som synades i den sista insatsrundan är den första som måste visa sina pocket-kort. Om inga insatser placerades i den sista insatsrundan så faller bördan att visa korten på spelaren närmast efter “dealern” i turordningen. För att kunna vinna så måste man visa sin hand. Om man har en sämre hand än någon av de redan visade händerna så kan man välja att slänga den i skräphögen utan att visa den. Om två eller fler spelare håller helt likvärdiga vinnande händer så delas potten lika mellan spelarna i fråga.

Insats-strukturer

Texas Hold’em kan spelas med tre olika insats-strukturer. Dessa strukturer bestämmer reglerna för insatser och höjningar. Strukturen vara antingen “Fixed Limit”, “No Limit” eller “Pot Limit”.

Fixed Limit: Med denna struktur kan man bara satsa och höja med förutbestämda mängder. BB är den förutbestämda mängden på pre-flop och floppen. “Big Bet” är den förutbestämda mängden på turn och river och den är normalt dubbelt så stor som BB. Det är också en begränsning på antalet höjningar som får göras totalt i varje insatsrunda. Denna begränsning ligger på 3 höjningar och de är kända som “raise”, “re-raise” och “cap”. Efter att den trejde höjningen har gjorts så får spelarna bara syna eller lägga sig. Denna insats-struktur är populär i så kallade cash-spel och den är väldigt nybörjarvänlig.

No Limit: Med denna struktur begränsas bara insatsen av ens marker. Man kan gå “all-in” varje gång det är ens tur att agera. Det finns inte heller någon gräns på antalet höjningar som får göras i varje insatsrunda. Den minsta möjliga insatsen är BB och den minsta mängden man kan höja med motsvarar den föregående insatsen. När man höjer anger man dock mängden man höjer till, vilket innefattar både kostnaden för att syna och mängden man höjer med. Detta kan bli förvirrande när man spelar live men när man spelar på nätet så håller mjukvaran reda på vilka belopp man kan höja till. No Limit Texas Hold’em är det mest populära varianten av poker i hela världen både vad avser turneringar och cash-spel.

Pot Limit: Med denna struktur begränsas den maximala insatsen av ens marker medan den maximala höjningen begränsas av pottens storlek + kostnaden för att syna. Den minsta möjliga insatsen är BB och den minsta mängden man kan höja med motsvarar den föregående insatsen. I vanlig ordning så anger man beloppet man höjer till när man höjer. Denna instats-struktur är väldigt komplicerad för man måste hålla reda på storleken på alla markerhögar såväl som storleken på potten och allt annat som hör spelet till. “Pot Limit” är inget för nybörjare. Inte ens proffsen har bra koll på denna insats-struktur. Pot Limit används främst i pokervarianten Omaha men den kan även användas i Texas Hold’em.

By Jesper